Napoletana Ilsa the Journey, a tour around the world